Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2019-2020
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2019 kan bestilles via vår e-post.  

Neste medlemsmøte blir onsdag 28. august
kl. 1900 i Hole herredshus.  
"Svarstads påvirkning på Undsets diktning"
av Signe Skaar


Hole bygdearkiv holder til i Kulturskolens
lokaler på Kjellerberget og er åpent første
mandag i måneden kl. 1200 til 1800.


Jørgen  Moe - samlingen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 30.6.2019  oøh
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel