Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2019-2020
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2020 er ferdig fra trykkeriet.
Tema er "Bruer i Hole"  Kalenderen kan kjøpes
hos Sparebank1 på Vik, Vik blomster, Herredshuset,
Hole bibliotek, SPAR i Sundvollen og Frivilligsentralen.


Neste medlemsmøte blir "Møljemøtet",
onsdag  27.11. kl 1800 på Herredshuset.
Per-Erik Berge står for underholdningen.
Omtale  


Hole bygdearkiv holder til i Kulturskolens
lokaler på Kjellerberget og åpningstidene
finner du her.

Jørgen  Moe - samlingen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 25.11.2019  oøh 
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel