Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2018-2019
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2019 er i trykken
og kommer snart i salg.

Malerutstilling påSundvolden hotell.
Svarstad malerutstilling  fram til 25.11.2018

Neste medlemsmøte onsdag 31/10 kl 1900
Even Saugstad forteller om mystikk og overtro
på Krokskogen og i Oslomarka.  

Hole bygdearkiv er under oppbygging i
Kulturskolens lokale på Kjellerberget.
Se omtale i RingBlad  

Jørgen  Moe - komiteen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 28.9.2018  oøh
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel