Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2018-2019
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2019 er nå i salg fra biblioteket, herredshuset, banken på Vik, Spar i Sundvollen
og Vik blomster.

Årets tema er "Fra folkedrakt til bunad"

Neste medlemsmøte blir onsdag  
30.1.2019 kl 1900 i samfunnssalen.
Margit Harsson: "Hole-bilder på 1800-tallet.

Hole bygdearkiv er under oppbygging i
Kulturskolens lokaler på Kjellerberget.
Se omtale i RingBlad  

Jørgen  Moe - komiteen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 10.12.2018  oøh
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel