Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2018-2019
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2018 er ikke lengre i salg.
Restsalg på medlemsmøtene.

Neste møte er bygdevandring i Sundvollen/
Kroksundområdet onsdag 30. mai kl 1800.
Oppmøte på pendlerparkeringa ved SPAR
Gudmund Bakke og Bjørn Larsen gaider oss.


Hole bygdearkiv er under oppbygging i
Kulturskolens lokale på Kjellerberget.
Se omtale i RingBlad  


Jørgen  Moe - komiteen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 19.5.2018  oøh
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel