Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2018-2019
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2018 er ikke lengre i salg.
Restsalg på medlemsmøtene.


Neste medlemsmøte er onsdag 25. april
kl 1900 i Herredshuset. 
Møteomtale
Harald Tallaksen fra Vegmuseet snakker
om Kongevegen over Krokskogen.


Bjørn Geirr Harsson har fått
 Hole kommunes kulturpris!
 Jørgen  Moe - komiteen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 9.4.2018  oøh
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel