Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2020-2021
                 Hvordan bli medlem?

Hole historielag var 25 år den 18. april 2020.
Et hefte med lagets historie er trykket og skal
deles ut til medlemmene.


Neste møte: Onsdag 28. okrober kl 1900  
på Gjesvold gård.  Olav Simon:  Omtale.
"Samferdsel på Ringeike"


Hole bygdearkiv holder til i Kulturskolens
lokaler på Kjellerberget. Her er  åpningstidene.Jørgen  Moe - samlingen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag
 

Sist endret 01.10.2020  oøh 
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel