Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2020-2021
                 Hvordan bli medlem?

Hole historielag var 25 år den 18. april 2020.
Et hefte med lagets historie er trykket og skal
deles ut til medlemmene.


Medlemsmøte 27. januar er avlyst pga Korona
Neste møte blir årsmøte 24 februar.


Hole bygdearkiv holder til i Kulturskolens
lokaler på Kjellerberget. Her er  åpningstidene.


Jørgen  Moe - samlingen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag
 
Sist endret 27.11.2020  oøh 
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel