Hole bygdearkiv har åpent følgende dager fra kl. 12.00 til 15.00 i 2022:

Mandag 3. januar

Mandag 7. februar

Mandag 7. mars

Mandag 4. april

Mandag 2. mai

Mandag 5. september

Mandag 3. oktober

Mandag 7. november

Mandag 5. desember

 

Bygdearkivet kan også besøkes etter avtale.

post@hole-historielag.no

07.12.21 RMH