Hole historielags kalendre fra 1997 til i år.  

Margit Harsson skrev i februar 2012 litt om arbeidet med kalendrene fra 1997 til 2012.


2019  -  Fra folkedrakt til bunad   forside  

2018 - Kirker i Hole  Kan bestilles

2017 - Anders Svarstad, maleren fra Hole  Kan bestilles

2016 - Postkort fra Hole  Kan bestilles

2015 - Husmannsfolk i Hole   Utsolgt  

2014 - Hole i 1814    Utsolgt

2013 - Jørgen Moe 1813-2013   Utsolgt  
      
2012 - I Krokkleiva    (Ca 10 igjen)

2011 - Kvinneforeninger i Hole  (Stor fil. Tar tid)

2010 - Leiker og rampestreker i gamle dager (Stor fil. Tar tid)

2009 - Gamle gårdstun inspirerer kunsnere (Stor fil. Tar tid)

2008 - Gamle butikker i Hole   (Stor fil. Tar tid)

2007 - Eventyrgården Mo   (Stor fil. Tar tid)

2006 - Dikt og tegninger av Harald Solberg   (Stor fil. Tar tid)

2005 - Hole i 1905   (Stor fil. Tar tid)

2004 - Fiske i Steinsfjorden  (Stor fil. Tar tid)

2003 - Båttrafikk på Tyrifjorden  (Stor fil. Tar tid)

2002 - Menn og yrker i eldre tid   (Stor fil. Tar tid)

2001 - Kvinneliv i Hole  Utsolgt

2000 - Hole gjennom tusen år  Utsolgt

1999 - Gamle skoler og skoleklasser  Utsolgt

1998 - Funn fra fortiden  Utsolgt

1997 - Krokskog-setre  Utsolgt

1.2.2013  oøh