logo    Hovedsiden  
                           
Hvordan bli medlem?

      Enkeltmedlem  koster kr. 150,- pr. år.
       Familiemedlemskap koster kr. 300,- pr. år.


Betal beløpet til bankkonto 2280.23.54049 og oppgi ditt navn og adresse.

Du vil neste år få tilsendt ny giroblankett  med det nye årets møtekalender.

Alternativt skriv ut og bruk denne giroblanketten.

5.1.2012  oøh