Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid

Jørgen Moe (1813-1882) ble født og vokste opp i Hole, og hele livet var han sterkt knyttet til heimbygda si. I 2013, to hundre år etter hans fødsel, var det mye feiring i Hole. I dag blir han husket for vakre dikt som
Det lysnet i skogen, Seterjentens søndag, Den gamle mester og Fanitullen,
og han blir husket for barneboka
I brønnen og i tjernet,
Norges første og lengstlevende barnebok - i 2013 kom det 10. opplaget.
Men aller mest er Jørgen Moe husket for samarbeidet med Peter Christen Asbjørnsen om innsamling, gjenfortelling og utgivelse av norske folkeeventyr. Det var derfor naturlig da Hole kommune skulle velge motto, å la seg inspirere av Asbjørnsen og Moes eventyr: «Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid».

Alt dette og mye mer er grunnen til at Hole historielag ønsker å ta vare på minnet etter Jørgen Moe. Vi ønsker at så mye som mulig av hans etterlatte tekster skal finnes ett sted og være tilgjengelig for publikum, og vi ønsker at så mye som mulig av det som i ettertid er skrevet om Jørgen Moe og hans litterære verker skal være samlet samme sted. Målet er å skape et nasjonalt senter for kunnskap om Jørgen Moe.

Jørgen Moe-samlingen er i dag lokalisert i samme bygning som Hole kulturskole og Bygdearkivet, Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse, og er tilgjengelig ved forespørsel. Følg pekere i menyen til venstre for å se hva Jørgen Moe-samlingen i Hole inneholder.

MÅLSETTING:
Samle og bevare tekster som kan holde minnet om Jørgen Moes liv og forfatterskap
 levende i nåtid og framtid.

bauta
       Bautaen på Mo

mo
                                 Gammelt flyfoto fra Widerøe av Mo gård  i Hole bildearkiv.
Hole historielag
Jørgen Moe Komiteen
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: jmk@hole-historielag.no
Bank: 2280.23.54049