Klikk i tjernet for
åpningssiden  

Tips og nyheter:  

Om samlingen  
Moe-litteratur  
Stikkord tekst  
Personregister  
Eventyrutgivelser  
Eventyr  
Barnebok  
Dikt
Brev  
Prekener  
Livsløp  

Andre skrifter/artikler  

Eksterne lenker:  
Hole kommune  
- Hole bibliotek  
- Mo gård  
- Flere lenker  
 
jmk@hole-historielag.no  

Vevsnekker: Ola Ø. Hoel