Oversikt over andre skrifter og artikler:Heftet Ringerike 2013:
    Artikkel av Margit Harsson og oppbygging av samlingen

Hole Bygdebok VI
av Gudmund Bakke:
    Artikkel fra kapitlet: Kjente holeværinger  

Heftet Ringerike 2013:
    Artikkel  av Ole-Jørgen Moe:  Fanitullen - fandens trall  

Heftet Ringerike 2006:

    Artikkel av Ole-Jørgen Moe:  I brønnen og i tjernet  

20.1.2016  OØH