Utvalgte eksterne lenker:  
                    (Tips om nye mottas her.)

Hole kommune  - kommunens hjemmeside  
Kulturminner i Hole - kommunens websider
Hole bygdebok  - Digital utgave av bygdebøkene  
Historisk bildearkiv  - Hole bygdearkiv  

Heftet Ringerike  - lokalhistorisk tidsskrift  
Historieboka  - Terra Buskerud (Buskerud Fylkeskommune)  
Norgeskart  - Statens kartverk  m/historiske kart  
Digitalarkivet  Arkivverket  
Eventyrriket Hole og Krokskogen  

 

Dagen idag