Retur til startsiden  
Årsmøtepapirer  i  Hole historielag.


Årsmøte 2020  
Årsmøteinnkalling med sakspapirer  
Årsmøtereferat  


Årsmøte 2019
 
Årsmøteinnkalling med sakspapirer  
Årsmøtereferat  

Årsmøte 2018
Årsmøteinnkalling med sakspapirer  
Årsmøtereferat


Årsmøte 2017
 
Årsmøteinnkalling med sakspapirer  
Årsmøtereferat  

Årsmøte 2016

Årsmøteinnkalling med sakspapirer  
Årsmøtereferat  


Årsmøte 2015
 
Årsmøteinnkalling med årsmøtepapirer  
Årsmøtereferat  

Årsmøte 2014

Årsmøteinnkalling  
Årsberetning
Regnskapssammendrag 2013 og budsjett 2014
Valgkomiteens innstilling
Årsmøtereferat  

Årsmøte 2013:
Årsmøteinnkalling  
Årsberetning  
Regnskapssammendrag 2012 - Budsjett 2013  
Valgkomiteens innstilling  
Årsmøtereferat  

Årsmøte  2012:
 

Årsmøteinnkalling    
Regnskapssammendrag 2011 - Budsjett 2012
Valgkomiteens innstilling  
Årsberetning  
Årsmøtereferat  

Årsmøte  2011:  

Regnskap,  
Årsberetning,   
Årsmøtereferat    

8.2.2015  oøh