Møtereferater  i  Hole historielag

Medlemsmøter:


Medlemsmøte november 2020

Medlemsmøte oktober 2020  

Medlemsmøte august 2020  

Bygdevandring mai 2020  

Tavleskaret 17.mai 2020  

Medlemsmøte januar 2020  

Møljemøter november 2019  

Medlemsmøte oktober 2019  

Medlemsmøte september 2019

Medlemsmøte august 2019  

Retthelledagen juni 2019  

Bygdevandring mai 2019  

Tavleskaret 17. mai 2019  

Jørgen Moe og folkeviser  mai 2019  

Medlemsmøte  april 2019  

Medlemsmøte mars 2019

Medlemsmøte januar 2019  

Møljemøtet november 2018  

Medlemsmøte oktober 2018  

Medlemsmøte september 2018

Medlemsmøte august 2018
 

Retthelladagen  2018  

Bygdevandring  mai 2018 med Bakke/Larsen
 

Markering i Tavleskaret 17. mai  (fra RingBlad)  

Medlemsmøte april  2018  (Kongevegen over Krokskogen)  mangler referat

Medlemsmøte mars 2018  (Smalfilmkveld med Western)  

Årsmøte februar 2018  

Medlemsmøte januar 2018   Kølabrenning på Krokskogen  

Møljemøte november 2017  

Medlemsmøte oktober 2017  (
Vikingnatur – om planter, dyr, og stein i vikingtiden)  

Medlemsmøte september 2017  (Holoaseter i Nordmarka)  

Medlemsmøte august 2017 (Bård Frydenlund)  

Retthelladagen  26.6.2017

Bygdevandrin på Storøya mai 2017  

Markering i Tavleskaret 17. mai 2017  

Medlemsmøte april 2017  (Torgeir Bentsen)  

Medlemsmøte mars 2017 (Ellen Hafnor Sundgaard) 

Medlemsmøte februar 2017 (Arbeid og hverdag ved Kistefoss)   

Medlemsmøte januar 2017  (Søljer og symbolikk)  

Møljemøte november 2016  

Medlemsmøte oktober 2016  (Maritim arkeologi)  

Medlemsmøte september 2016  (Svartbøker)  

Medlemsmøte august 2016  (Kjerraten i Åsa)  

Minnemarkering i Tavleskaret 17.mai 2016  (Tale for dagen)  

Nordkleiva 16. april 2016  RingBlad    Forsvaret   Bildesamling  

Medlemsmøte mars 2016  (Norges bidrag til norgeshistorien)  

Medlemsmøte februar 2016  (Den gamle skihistorien)

Medlemsmøte januar 2016  (Spenncon)  

Medlemsmøte november 2015  (Møljemøtet)  

Medlemsmøte oktober 2015 (Eventyrlig polarliv)  

Medlemsmøte september 2015   (Billedkunsten i Røysehuset)  

Medlemsmøte august 2015  (Om nordmenn i Amerika)  

Retthelladagen 2015  

Medlemsmøte mai 2015 (Geologisk/historisk rusletur i Kleiva)  

Medlemsmøte april 2015  (Randi Skaug)  

Medlemsmøte mars 2015 (Hellige Olavs fødested?)  

Medlemsmøte februar 2015  (Samferdselens historie)  

Medlemsmøte januar 2015  (Om norsk folkemedisin)  

Medlemsmøte november 2014  (Møljemøte og amerikabrev)  

Medlemsmøte oktober 2014  (Gamle bygninger i Hole)  

Medlemsmøte 24.9.2014 (Forhåndsomtale)  

Medlemsmøte 13.9.2014 (Fellestur til HQ og Leikmyr)  

Medlemsmøte august 2014  (Audun Frode Ringkjøb)  

Retthelladagen 2014  

Medlemsmøte mai 2014  (Bjørn Tore Larsen)  

Minnemarkering i Tavleskaret 17. mai  

Medlemsmøte  april 2014 (Egil Kraggerud)  

Medlemsmøte mars 2014 (Viggo Ree)  

Medlemsmøte februar 2014 (Årsmøte)  

Medlemsmøte januar 2014  (Amund Fjeldstad)  

Medlemsmøte november 2013  (
Møljemøte)  

Medlemsmøte september 2013  (Gjefsen: J.Moe)  

Rusletur til Sørsetra august 2013  

Retthelladagen 2013  

Åpning av Røysehuset 29. mai 2013  

Tavleskaret 17. mai 2013  

Medlemsmøte 24.april  2013  (Moe-jubileet på Ringerike museum)  

Medlemsmøte 16.april  2013  (Moe-jubileet på Ringerike museum)  
        (Referat klippet fra Ringerike historielags hjemmesider)  

Medlemsmøte februar 2013  (Årsmøte)  

Medlemsmøte januar 2013  (Kartlegging av Norge)
   

Medlemsmøte november 2012  (Møljemøte)  

Medlemsmøte oktober 2012  (Anders Mehlum)  

Medlemsmøte september 2012  (Hesselberg gård)  

Medlemsmøte august 2012  (Bergkunst)  

Retthelladagen juni 2012  

Medlemsmøte mai 2012  (Rusletur Hole kirke)  

Medlemsmøte april 2012 (Ellingsen)  

Medlemsmøte mars 2012  (Nansen)  

Medlemsmøte februar 2012  (Årsmøte)  

Medlemsmøte januar 2012  

Medlemsmøte november 2011  (Møljemøte)  

Medlemsmøte oktober 2011  (Peder Aadnes)  

Medlemsmøte september 2011  (Sønsterud gård)  

Medlemsmøte august 2011  (Rusletur Bønsnes)  
 
Retthelladagen  juni 2011  

Medlemsmøte mai 2011  

Medlemsmøte april 2011  (Kulturminnetur Borgenmoen) 

Medlemsmøte mars 2011
 

Årsmøte feb 2011  

Medl.møte på Kleivstua april 2007  

01.09.2013 oøh