Hole historielags novembermøte

Tradisjonelt har historielaget servert mølje på novembermøtene. Men på grunn av pandemien er det ingen servering på møtene i år. Årets novembermøte er viet «Vikingskip på Tyrifjorden. Hva sier sagaen?» Svaret vil Gudmund Bakke utdype gjennom sitt foredrag denne kvelden. Gudmund Bakke er kjent i distriktet som en dyktig foredragsholder. Han er lokalhistoriker og forfatteren bak alle de seks solide bindene med bygdebok for Hole.

Møtet holdes på låven på Gjesvold gård og alle er velkomne.