Til forsiden  
Hole historielag

Program for medlemsmøter fra mars 2012 til februar 2013

Se endringer nederst på siden  

Dato Tid Sted Foredragsholder Tema
Onsd.28.3. 1900 Herredshuset Carl Emil Vogt "Mennesket Fridtjof Nansen"
Onsd. 25.4. 1900 Herredshuset Trygve Ellingsen Aprildagene 1940 i Hole
Torsd.17.5. 0800 Tavleskaret Styret Minnemarkering i Tavleskaret
Tirsd.22.5. 1830 Ringeriks-Krafts
hovedkontor
Erik Breili Kraftverkets hundreårshistorie.
Sammen med Ringerike historielag.
Onsd.30.5. 1900 Hole kirke
  Rusletur
Gudmund Bakke Rusletur Hole kirke - Helgeland
Lørd. 30.6. 1200 Retthella Einar Throne-holst Byggeskikk på Krokskogen
Musikalsk v/Per Erik Berge
Onsd. 29.8. 1900 Herredshuset David Vogt Bergkunst i Hole sett i sammenheng
med funn ellers i verden.
Onsd. 26.9. 1800 Hesselberg gård Ragnar Nøkleby Peder Aadnes sin kunst på gården.
Onsd. 31.10. 1900 Herredshuset Thor Gotaas Anders Mehlum, en litterær vagabond
Onsd. 28.11 1900 Herredshuset
  Møljemøte
Torbjørn Greipsland Norsk utvandling til Hawaii.
Onsd. 30.1.13 1900 Herredshuset Bjørn Geirr Harsson Historien om kartleggingen av Norge
Onsd. 27.2. 1900 Herredshuset
  Årsmøtet
Sten Høyendahl Borgenstjerne - bedrager og kvinne-
forfører med røtter på Ringerike.
Endringer:
5.3.2012:  ny tid for møte den 26.9.  oøh
11.4.2012:  Tid og sted for møte 22.5.  oøh