Hole historielag

Program for medlemsmøter fra mars 2017 til februar 2018 

Dato/tid Sted Foredragsholder Tema
Onsd.. 29.3.
kl 1900
Herredshuset Ellen Hafnor Sundgaard Skolene i Hole og slik livet artet
seg i gamle dager
Onsd.26.4.
kl 1900
Herredshuset Torgeir Bentsen Om Holes løsrivelse og eksistens
som egen kommune
Onsd. 17.5.
kl 0800
Tavleskaret
Nordkleiva
Styret Markering av slaget 1716
Onsd. 31.5.
kl 1800
Oppmøte ved båthavna 
Bjørn Larsen og
Gudmund Bakke
Bygdevandring på Storøya
Lørd. 24.6.
kl 1200
Retthella Frithjof Rustaden
Retthelladagen
Sønd. 27.8.
kl 1000
Kleivhallen DNT-Ringerike Krokskogen på langs med
tre milorg-celler
Onsd.30.8.
kl 1900
Herredshuset Bård Frydenlund Peder Anker og kongevegen / 1814
Lørd. 9.9.
kl 1000
Lunder kirke
Sokna
Bjørn Geirr Harsson Utflukt til celler og slipp-plasser
fra krigen
Onsd 27.9.
kl1900
Herredshuset Åsa Bjertnæs Livet på Holoaseter i Nordmarka
Onsd. 25.10.
kl 1900
Herredshuset Anneleen Kool Om vikingenes bruk av farger
Onsd. 29.11.
kl 1900
Herredshuset Møljemøte. Samarbeid
med Bygdekvinnelaget
Kunstnerisk innslag
Onsd. 31.1.
kl 1900
Herredshuset Gudmund Bakke Kølabrenning på Krokskogen
Onsd.28.2.
kl 1900
Herredshuset Styret Årsmøte

                                     Se også Ringerike historielag sitt møteprogram for 2017  
     
                     Eventuelle endringer vil bli kunngjort på hjemmesiden.

Sist endret 11.5.2017 oøh