Hole historielags møteprogram for 2020 / 2021

 

Dato

2020

Foredrag/

Arrangement

Foredragsholder

Ons. 25. mars

Hole herredshus

Kl. 19

Jørgen Moe og hans samtid - kirkestrid og skolestrid.

Flyttes til 30. september

Margit Harsson

Ons. 29. april

Avlyst pga korona

Kl. 19

Samferdsel på Ringerike gjennom tidene.

Olav V. Simon

 

Søndag 17. mai

Tavleskardet

Kl. 08

Samling ved tavlen i Tavleskardet

Krokskogen

En kort tale,

opplesing av tavleteksten,

så fedrelandssangene.

Avslutning ved Kronprinsens utsikt

Ons. 27. mai

Hole herredshus 

Kl. 18

Bygdevandring i 

Gjesval-/Fekjæråsen

Gudmund Bakke m.flere

 

Lør. 27.juni

Kl. 12 Retthella

Retthelladag med seterkost,under­holdning og foredrag

 

Avlyst pga korona

Ons. 26. august

Hole herredshus

Kl. 19

Den norske folkekirken gjennom tidene.

Sevat Lappegard

 

Lør. 5. sept.

 Utsettes til neste år

Dagstur til Flesberg.

Gjenvisitt til Flesberg historielag

Ons. 30. sept.

Hole herredshus

Kl. 19


Jørgen Moe og hans samtid - kirkestrid og skolestrid.

Margit Harsson

 

Ons. 28. okt.

Hole herredshus

Kl. 19

Historien om norske utedoer.

 

Thor Gotaas

 

Ons. 25. nov.

Hole herredshus

Kl. 18

Møljemøte medforedrag "God jul", om jule­tradisjoner og hvordan de har forandret seg opp til vår tid.

Geir Thomas Risåsen

Ons. 27. januar 2021

Hole herredshus

Kl. 19

Asbjørnsen uten Moe.

Preben L. Johannessen

 

Ons. 24. februar 2021

Hole herredshus

Kl. 19

Årsmøte.

Et bildepotpurri fra Hole.

 

Erland Røed


Møteprogram hos naboen, Ringerike historielag, finner du her.

20.05.2020 bgh/oøh