Møljemøtet i Hole historielag
Den siste onsdagen i november arrangerer Hole historielag, sammen med Bygdekvinnelaget, det tradisjonelle møljemøtet i Hole herredshus. Historielaget har på alle sine novembermøter gjennom årene servert kjøttmølje. Slik mølje er en tradisjon som har vært utbredt i Buskerud, Akershus og Trøndelag. Kjøttmøljen består av rullekraft og noe ribbefett blandet med flatbrød. Ifølge tradisjonen ble møljen servert på julaften formiddag, men på onsdag får du den som en forsmak på julen. Det blir også noen underholdningsinnslag.
Møtet er åpent for alle, og inngangssummen blir litt høyere enn på vanlige møter.
Bjørn Geirr Harsson