Kongeveien over Krokskogen

Dette blir temaet for Hole historielags aprilmøte i herredshuset siste onsdag i måneden. Hva ligger i betegnelsen "kongevei", og hvor ble slike anlagt? Hvorfor ble det lagt kongevei nettopp over Krokskogen? Dette er noe av det Harald Tallaksen fra Statens vegvesen vil fortelle om. Han har ansvaret for kulturminnevern og museumsforvaltning i Vegvesenet og har førstehånds kjennskap til temaet. Han vil også komme inn på verneplanen for kongeveien og det spesielle prosjektet som pågår i Krokkleiva. Møtet er åpent for alle.

Bjørn Geirr Harsson

Retur til forsida