En spesiell historie fra Nordmarka i Hole historielag

Til Hole historielags septembermøte på onsdag kommer Åsa Bjertnæs og forteller om Livet på Holoaseter i Nordmarka. Bjertnæs har tatt for seg en del dagbøker som gir en ganske levende skildring av livet på Holoaseter fra tiden 1874 til 1913. Setra ble mye brukt som feriested, og hit kom mange interessante personer fra Kristiania for å dyrke friluftsliv og selskapelighet. Kjente forfattere som Hans Jæger og Hans E. Kinck hører til de som oppholdt seg i lange perioder på Holoaseter. I det hele tatt er det mye som gjorde at denne setra har en historie som skiller seg fra mange andre setre i Nordmarka.

Åsa Bjertnes, som er fra Jevnaker, har interessert seg for Holoaseter gjennom lange tider, og har skrevet bok om hendelsene på setra.

Møtet som holdes i samfunnssalen i Hole herredshus onsdag 27.9. kl 1900 og er åpent for alle.

BGH