Hole historielag med interessant tema

«Ingen har gjort en karriere som jeg» uttalte Carl Johan da han ble kronet til konge av Norge for 200 år siden. Dette blir tema på Hole historielags møte i samfunnssalen på onsdag. Foredragsholder er ringerikingen Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814.

Den 7. september 1818 ble Napoleons tidligere marskalk Jean Baptiste Bernadotte kronet til konge av Norge i Nidarosdomen. Han hadde endret utenrikspolitikken i Norden, fått Norge i union med Sverige, og blitt en beskytter av den norske grunnloven. Men hvordan gikk det videre med styret av Norge? Bård Frydenlund gir et innblikk i bakgrunnen til Nordens viktigste enkeltperson på første halvdel av 1800-tallet, de strategier han la og hvilke utfordringer som møtte ham da han skulle ta styringen som konge av Sverige og Norge. 

Bjørn Geirr Harsson

Retur til forsida