Hole historielag

Møte og turprogram for år 2011  og 2012 

Fra mars 2011 til februar 2012
Med forbehold om endringer

Tidspunkt

Sted

Program, Tema

Foredragsholder / Ansvarlig

Onsdag 30. mars kl. 19.

Hole herredshus

Med Vinje, Ibsen og Grieg i fjellheimen

Johan Kofstad

Onsdag 27. april
kl. 19.

Oppmøte ved Ring Bygg, Blomshøgda

"Spor fra fortida" - Tur i Borgenmoen.

Arkeologene Kjell-Erik Sønsterud og Håvard Hoftun, Buskerud fylkeskommune

Tirsdag 17. mai
kl. 08.

Nordkleiva

Minnemarkering i Tavleskaret

 

Onsdag 25. mai
kl. 19.

Kapellet, Hole kirke

Signe Berg

Om Anders Gomnes,organist/musiker, komponist og orgelbygger fra Hole

Lørdag 25. juni.
kl. 12.

Retthella

Retthelladagen. Livet på Krokskogen på 1600-tallet.

Seterkomiteen. Foredrag: Sten Høyendahl

Onsdag 31. aug.
kl. 17:30.

Bønsnes

Rusletur Bønsnes - Svarstad - Søhol - Hunstad

Gudmund Bakke

Onsdag 28. sep.
kl. 18:00.

Sønsterud, Utstranda

Visning av båtsamling (ca. 1940 - 1980), seil- og motorbåter.

Ole With

Onsdag 26. okt.
kl.19.

Hole herredshus

Peder Aadnes

Janniche Sverdrup Ugelstad

Onsdag 30. nov.
kl.19.

Hole herredshus

"Newgrange"- Et 5000 år gammelt irsk kultsted.

Leif Buseth

2012
Onsdag 25. jan.
kl. 19.

Hole herredshus

Brødre i krig.

Øystein Rakkenes

2012
Onsdag 29. febr.
kl. 19.

Hole herredshus

Årsmøte. Sanger fra Mads Bergs sangbok..

Signe Berg m. fl.

 
Hole historielag, boks 109, 3529 Røyse. Nettadresse: www.hole-historielag.no


20.02.11 T. B. Nilssen,. Rev. 14.09.2011
Webansvarlig: H. Viktil