Til medlemmene i Hole historielag

 

På grunn av korona-situasjonen og smitteverntiltak har historielaget ikke hatt anledning til å holde sine månedlige møter i 2021. Dermed er årets årsmøte, som skulle vært avholdt 24. februar, blitt utsatt. Slik situasjonen er i dag, ser det fortsatt ut til å være usikkert om vi kan holde møter før til høsten en gang. Derfor har styret i Hole historielag foreslått at årets årsmøte utsettes og legges til onsdag 23. februar 2022, altså til dagen for neste års årsmøte. Til informasjon hadde valgkomiteen kommet med forslag til gjenvalg på de i styret som sto på valg i 2021.


Dersom ingen av lagets medlemmer kommer med gode argumenter for å arrangere årets årsmøte til høsten, anser vi at styrets forslag kan følges opp med historielagets årsmøte holdt 23. februar 2022.

 

Med hilsen styret 

Randi Myhre Hoftun, Ola Ø. Hoel, Christian Grønsleth, Nenne  Mørk  Albertsen, Erik Moe Haugen, Anne Kari Moe, Bjørn Geirr Harsson