Hole bygdearkiv på Kjellerberget
 
har åpent hver første mandag i måneden kl. 12.00 – 15.00

Velkommen innom!

7. september 2020
5. oktober
2. november
7. desember
Spørsmål kan rettes til Margit Harsson tlf.: 484 91 930, Gudmund Bakke tlf.: 984 36 244,
Sten Høyendahl tlf.: 902 09 842, Randi M. Hoftun tlf: 986 16 112

e-post: post@hole-historielag.no

30.9.2020