Styre, revisorer og valgkomite i 2017 

Funksjon Navn Adresse Telefon
Leder Bjørn Geirr Harsson Nedre Grøndokkvei 17
3531 Krokkleiva
bjorn.geirr.harsson@kartverket.no

915 63 003  

Nestleder Randi Myhre Hoftun

Utstranda 229
3531 Krokkleiva
rhoftun@gmail.no  

986 16 112
Kasserer Ola Ø. Hoel Karjolveien 27
3531 Krokkleiva
ola-hoel@online.no  
911 96 739
Sekretær Erik Moe Haugen

Meieriveien 13,  3531 Røyse
erik-moehaugen@me.com
930 73 888
Styremedlem Christian Grønsleth Fekjærveien 10
3530 Røyse
christian@gjesvold.no  

32 15 96 43
482 85 343

Styremedlem Magnhild Kilebu Lauritsen Daniel Hansens vei 17
3531 Krokkleiva
einrla@online.no
32 15 93 89
996 98 734
Styremedlem Nenne Mørk Albertsen

Hellinga 10
1151 Oslo
Midtre Grøndokkvei 13
3531 Krokkleiva
nennema@hotmail.com  

22 29 69 76
402 33 397

Revisor Torill K. Linnerud Kastebakkroken 3
3512 Hønefoss
986 57 110
Revisor Bjørg Opdal Jørgen Moes vei 88
3512 Hønefoss
Valgkomite

Einar Throne-Holst

Rytterager Gård
3530 Røyse

32 15 92 22

Valgkomite Sten Høyendahl
Vollgata 74
3512 Hønefoss
sten.hoyendahl@gmail.com  
902 09 842

Adresse: Postboks 109, 3529 Røyse
Nettadresse: http://www.hole-historielag.no
Bankgironr.: 2280.2354049

E-post: post@hole-historielag.no


15.04.2017 oøh