Tavleskaret

Artikkel fra gammel heimeside  

stoetta  tavla
Fotoene blir større når du klikker på dem.

Wikipedia om  Trefningen ved Nordkleiva  

Foto fra 17.mai 2012:  
0800    rampa  
Foto: ©la Ø. Hoel  

Artikkel i Ringerikes Blad 18.5.2015  

30/5/2015 oøh