Utvalgte eksterne lenker:  
                    (Tips om nye mottas her.)

Hole kommune  - kommunens hjemmeside  
Kulturminner i Hole - kommunens websider
Hole bygdebok  - Digital utgave av bygdebøkene  
Historisk bildearkiv  - Hole bygdearkiv  
Ringerike museum  - museets hjemmeside  
Ringerike historielag 
Ringerike slektshistorielag  
Kjerraten i Åsa  
Heftet Ringerike  - lokalhistorisk tidsskrift  
Steinssletta kulturlandskap  -  Nasjonalt utvalgt kulturlandskap  
Bergenske kongeveg - Nasjonalt verneverdig vegminne  
Hringariki  - Veien kulturminnepark  
Historieboka  - Terra Buskerud (Buskerud Fylkeskommune)  
Norgeskart  - Statens kartverk  m/historiske kart  
Kulturhistorisk museum - Oslo  
Vikingskipene på Bygdøy  
Kulturminnesøk  hos Riksantikvaren  
Digitalarkivet  Arkivverket  
Lokalhistoriewiki  
Norsk lokalhistorisk institutt  
Landslaget for lokalhistorie  
Kongevegen over Krokskogen (Nasjonalt vegminne)  
Eventyrriket Hole og Krokskogen  

 

Dagen idag
   

Vevsnekker: Ola Ø. Hoel
29/2/2012