Neste arrangement:  Retthelladagen. Lørdag 29. juni kl. 12.  

Foredrag om "Bukkebekksteinens gåte" ved Kjetil Sudgarden og Marit Stubbråten.

Servering av kringle og kaffe, te, saft. Musikalsk innslag og tur til Bukkebekksteinen.

Bommen i Retthellseterveien er åpen fra kl. 10-16.

Velkommen!

 

Bygdearkivet er åpent for besøk kl. 12.00- 15.00 hver første mandag i måneden. Viksveien 29, inngang via BUA eller Frivilligsentralen. 

Neste åpne dager:   2. september og 7. oktober.  Kontakt oss gjerne på:  post@hole-historielag.no

Link til møtekalender

Møtekalender

Her finner du årets møter
Link til lokalhistoriske artikler

Lokalhistorie

Lokalhistoriske artikler
Link til Jørgen Moe-samlingen

Jørgen Moe

Her finner du samlingen
Link til bildesamling for Hole

Bildesamlingen

Historiske bilder fra Hole