Neste medlemsmøte: Ons. 22. februar. kl 19.00 Hole herredshus

Årsmøte

"Gjennom Oslomarka med ildsjeler". Ildsjelene forteller markahistorier, bl.a. fra Krokskogen. Håkon Breivik Myhr.

Link til møtekalender

Møtekalender

Her finner du årets møter
Link til lokalhistoriske artikler

Lokalhistorie

Lokalhistoriske artikler
Link til Jørgen Moe-samlingen

Jørgen Moe

Her finner du samlingen
Link til bildesamling for Hole

Bildesamlingen

Historiske bilder fra Hole