Lørdag 24. juni 2023 kl 12.00. Retthelladag med foredrag av Johan Olsen "Guribysagas historie" og underholdning ved Per Erik Berge. 

Enkel servering

 

Bygdearkivet er åpent for besøk kl. 12.00- 15.00 hver første mandag i måneden. Inngang via BUA eller Frivilligsentralen på Vik. 

Neste åpne dager: 5. juni og 4. september

Link til møtekalender

Møtekalender

Her finner du årets møter
Link til lokalhistoriske artikler

Lokalhistorie

Lokalhistoriske artikler
Link til Jørgen Moe-samlingen

Jørgen Moe

Her finner du samlingen
Link til bildesamling for Hole

Bildesamlingen

Historiske bilder fra Hole