Neste medlemsmøte: 

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.  Hole herredshus

 "En tromme er intet musikalsk instrument - Norsk trommetradisjon fra det 16.århundre til vår tid"

Om slåttespill på tromme og om tamburen; seremonimesteren, varsleren, fortolkeren, håndverkeren - musikeren.

Birger Mistereggen (profesjonell musiker) forteller ved hjelp av instrumenter.

Velkommen!

 

Bygdearkivet er åpent for besøk kl. 12.00- 15.00 hver første mandag i måneden. Viksveien 29, inngang via BUA eller Frivilligsentralen. 

Neste åpne dager:  8. april og 6. mai.  Kontakt oss gjerne på:  post@hole-historielag.no

Link til møtekalender

Møtekalender

Her finner du årets møter
Link til lokalhistoriske artikler

Lokalhistorie

Lokalhistoriske artikler
Link til Jørgen Moe-samlingen

Jørgen Moe

Her finner du samlingen
Link til bildesamling for Hole

Bildesamlingen

Historiske bilder fra Hole