Bli medlem:

 Årskontingenten, 200 kr for enkeltmedlem eller 300 kr for par eller familie, betales til kontonr. 2280.23.54049. Merk innbetaling med navn og e-postadresse, eller skriv til oss på e-post: post@hole-historielag.no 


Styre, revisorer og valgkomite

Randi Myhre Hoftun
leder
Jotaveien 56
3531 Krokkleiva
rhoftun@gmail.com
Tlf 986 16 112
Ola Ø. Hoel
Kasserer
Karjolveien 27
3531 Krokkleiva
ola-hoel@online.no
Tlf 911 96 739
Erik Moe Haugen
Sekretær

Meieriveien 13,  3531 Røyse

erikmoehaugen@me.com

Tlf 930 73 888

Sverre Moe
Styremedlem
Trongmoen 107
3530 Røyse
svmoe@online.no
Tlf 909 60 926
Nenne Mørk Albertsen
Styremedlem
Hellinga 10
1151 Oslo
nennema@hotmail.com
Tlf 402 33 397
Hole Historielag

Postboks 109,

3529 Røyse
http://www.hole-historielag.no
Bankgironr.: 2280.2354049

E-post: 

post@hole-historielag.no

Torill K. Linnerud
Revisor
Kleivstadgata 3C
3531 Krokkleiva
Tlf 986 57 110
Tove Ragnhild Borgersen
Revisor
Viksveien 2
3530 Røyse
Tlf 984 43 042
Christian D. Grønsleth
Valgkomité
Fekjærveien 10
3530 Røyse
Tlf 482 85 343
Torunn Bratli
Valgkomité

Løkengata 11
3530 Røyse
Tlf 977 46 848