Jørgen Moe

Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid

 

Jørgen Moe (1813-1882) ble født og vokste opp i Hole, og hele livet var han sterkt knyttet til heimbygda si. I 2013, to hundre år etter hans fødsel, var det mye feiring i Hole. I dag blir han husket for vakre dikt som  Det lysnet i skogen, Seterjentens søndag, Den gamle mester og Fanitullen, og han blir husket for barneboka I brønnen og i tjernet, Norges første og lengstlevende barnebok - i 2013 kom det 10. opplaget.

Men aller mest er Jørgen Moe husket for samarbeidet med Peter Christen Asbjørnsen om innsamling, gjenfortelling og utgivelse av norske folkeeventyr. Det var derfor naturlig da Hole kommune skulle velge motto, å la seg inspirere av Asbjørnsen og Moes eventyr: «Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid».

 

Alt dette og mye mer er grunnen til at Hole historielag ønsker å ta vare på minnet etter Jørgen Moe. Vi ønsker at så mye som mulig av hans etterlatte tekster skal finnes ett sted og være tilgjengelig for publikum, og vi ønsker at så mye som mulig av det som i ettertid er skrevet om Jørgen Moe og hans litterære verker skal være samlet samme sted. Målet er å skape et nasjonalt senter for kunnskap om Jørgen Moe.

 

Jørgen Moe-samlingen er i dag lokalisert sammen med Bygdearkivet, i Viksveien 29, 3530 Røyse, og er tilgjengelig ved forespørsel. Følg pekere i menyen til venstre for å se hva Jørgen Moe-samlingen i Hole inneholder.

 

MÅLSETTING:

Samle og bevare tekster som kan holde minnet om Jørgen Moes liv og forfatterskap  levende i nåtid og framtid.

Gammelt foto av Jørgen Moe

 

Fra forskningsfronten!

 

Det forskes fortsatt på Jørgen Moe og eventyr.  Norsk folkeminnesamling hadde 100-årsjubileum i 2014, og i den anledning har institusjonen gitt ut et jubileumsskrift. Boka heter «En vild endevending av al virkelighet», og redaktørene er Line Esborg og Dirk Johannsen. Oslo : Novus forlag, 2014.

 

Jørgen Moe-komiteen vil særlig anbefale to artikler:

 

Jon Ødemark: Jørgen Moe og folkeeventyrenes krysskulturelle fundament

 

Ørnulf Hodne: Jørgen Moes eventyropptegnelser

 

Boka finnes i Moe-rommet på Hole bibliotek